Poznajemy organizmy żyjące w lesie

Największymi roślinami w lasach są dzrzwa Oprócz nich rosną tam krzewy, mchy, paprocie i inne rośliny zielne, a także grzyby. Las jest środowiskiem życia wielu zwierząt. Które są na obrazkach Drzewa i inne rośliny leśne wydzielają podczas fotosyntezy ogromne ilości tlenu, który jest organizmom niezbędny do oddychania. Oczyszczanie też powietrze, bo pochłaniają znaczne ilości zanieczyszczających je pyłów i gazów. Lasy zatzymują wodę z opadów, co często zapoobiega powodziom, oraz chronią przed wiatrem, ponieważ zwierzyna gruba:
1 łoś
2 jeleń szlachetny
3 jeleń wschodni (sika)
4 daniel
5 sarna
6 dzik
7 muflon
zwierzyna drobna (ssaki łowne oraz ptactwo):
1 lis
2 jenot
3 borsuk
4 kuna leśna
5 kuna domowa
6 norka amerykańska
7 tchórz zwyczajny
8 szop pracz
9 piżmak
10 zając szarak
11 dziki królik
w tym ptactwo:
1 jarząbek
2 bażant
3 kuropatwa
4 gęś gęgawa
5 gęś zbożowa
6 gęś białoczelna
7 krzyżówka
8 cyraneczka
9 głowienka
10 czernica
11 gołąb grzywacz
12 łyska
Moje ulubione zwierzęta żyjące w lesie to te: Wiewiórka Jeż


przejście do strony głównej.