Od skały do gleby


Glebę tworzą składniki ożywione i nieorzywione. Dzięki glebie mogą rozwijać sięrośliny, które stanowią pokarm dla większości orgonizmów i są źródłem tlenu.


Gleba powstaje perzez wiele lat

Nawet najtwardsza skała z czasem kruszy się wskutek gwałtownychzmian temperatury i zamarzania w jej szcelinach wody.Rozpada się na coraz mniejsze okruchy, a w końcu na budujące ją miinerału. Woda nie tylko rozsadza skały, ale także wykopuje sole mineralne. Na pokrószonej skale jako pierwsze pojawiają się organizmymało wymagające - głównie bakterie i grzyby. Gdy obumrą, ich szczątki są rozkładaneprzez destruentów. w ten sposób powstaje pruchnica, zawiera składnikipotrzebne do rzycia roślinom. Na niej zaczynają rosnąć mchy rośliny i drzewa, a następnie pojawiają się zwierzęta.zagadka


Małe mrówki, duże słonie, stare dęby i jabłonie, sarny w lesie, ryby w stawie, kornik w drewnie, zając w trawie, glony, ptaki i fasola, małpy w zoo, groch w polach, grzyby, które się panoszą - jaką wspólną nazwę noszą?


przejście do strony głównej.