Czy wrzystkie skały są twarde?

Porównania"twardy jak skała" używamy wtedy, kiedy chcemy powiedzieć, że coś jest naprawdę bardzo twarde. Ale w rzeczywistości nie wrzystkie skały są twarde. Niektóre są miękkie jak plastelina, inne sypkie jak cukier.

składnikami skał sa minerały

skorupa ziemska, czyli zewnętrzna warstwa ziemi jest zbudowana ze skał. Najczęścniej ich nie widzimy, ponieważ pokrywa je gleba i rosnące na niej rośliny. Wszystkie skały sa zbudowane z minerałów, czyli cząstek, które w naturalny sposób powstały w przyrodzie. Niektóre skały są zbudowane z jednego rodzaju minerału, inne z wielu.Minerały tworzą skałę mogą do siebie przylegać mniej lub bardziej ściśle. Napodstawie tej cechy skały podzielono na lite, zwięzłe i luźne.

Skały lite

skałych litych nie da się rozkruszyć w dłoni. Można je rozdrobnić tylko przy użyciu jakiegoś narzedzia, na przykład młotka. Twardość skał litych wynika z tego, że budujące je minerały bardzio mocno do siebie przylegają.


W granicie wyraźnie widać duże wielobarwne kawałki różnych minerałów.

Piaskowiec jest zbudowany z mocno ze sobą spojonych ziaren kwarcu.

Wpień powstał ze szkieletów organizmówżyjących w instniejących niegdys morzach.


Skały zwięzłe

Skały zwięzłe powstają zokruchow skalnych i minerałów o średniej mniejszej niż jedna dziesiąde milimetra. Są słabo ze sobą zespolone. Dzięki temu można je kruszyć w dłoni albo-jeśli są wilgodne-ugniatać jak plasteline.wilgotna glina jest bardzo plastyczna.od najdawniejszych czasów wyrabino z niej przedmioty codziennego urzytku na przykład naczynia.Wodny deszczowe cząstki wypłukają less, dlatego tworzą się w nim głębokie wąwozy.

Skały luźne

Skały luźne powstają w wyniku razpadu skały litej na okruchy, a na stępnie okruchów-na minerały. Tak powstałe minerały i okruchy w ogóle nie ze sobą zespolone.Piasek składa się głównie z ziaren kwarcu, których średnica nie przekracza 2 milimetrów. Z piasku powstają między innymi nadmorskie wydmy.

Żwir składa się z okruchów o średnicy do kilku centymetrów. wiele z nich to otoczaki-małe kamienie wygładzone przez opływającą je wode.


To najwarzniejsze!

Czy wiesz, czy umiesz?

  1. Wymień kilka minerałów tworzących skały.
  2. Wyjaśnij, czym różnią się od siebie skały lite, zwięzłe i luźne.
  3. Dowiedz się i napisz w zeszyce, jakie rodzaje skał występują w twojej okolicy.
Przejście do strony głównej.